Yıllık iznin verilme zamanını kim belirler?
28.02.2017

Ailevi sebeplerden memleketime gitmem gerekiyordu. Müdürüm yıllık izin talebimi uygun görmedi. Böyle haksızlık olur mu? İhtiyacım vardı? Müdürün böyle bir hakkı var mı ne yapabilirim?

Cevap
Sağlık-Sen     06.03.2017

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

            Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

            Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri yer almaktadır.

            Bu maddeler uyarınca; Devlet memurları yıllık izinlerini toptan veya kısım kısım (parça parça) ve hizmet sürelerine bağlı olarak 20 veya 30 gün yıllık izin kullanmaları mümkün bulunmaktadır.

Devlet memurları hak ettikleri yıllık izin sürelerini “amirin uygun bulacağı zamanlarda,”kullanmaları mümkündür.

Söz konusu hükümde amirlere iznin kullanma zamanını belirleme yetkisi verilmiştir. Bu yetki izni hiç kullandırmamama şeklinde kullanılamaz.

Yıllık izin memura dinlenmesi için anayasal olarak tanınmış bir haktır. Ancak amir hizmet gerekleri, kamu yararı ve eşitlik prensibi çerçevesinde yılık izin süresinin zamanını belirleyebileceği düşünülmektedir. Amirin keyfi olarak izin vermeme yetkisinin bulunmadığı düşünülmektedir.

Bu çerçevede;

Amirler memurların izin kullanma zamanlarını suiistimal etmeden hizmet gerekleri, kamu yararı ve eşitlik prensibi çerçevesinde belirleme yetkilerinin olduğu,

Bu yetkilerini kullanmaları sırasında memuru izin vermeme sebebini bildirmelerinin çalışma barışına katkı sağlayacağı,

Yıllık izin kullanma zamanının belirleme yetkisinin keyfi olarak kullanılamayacağı değerlendirilmektedir.

Keyfi olarak yıllık izin kullandırılmaması işlemini idari yargıya taşıma imkanı bulunduğu da değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo