Yıllık izni kim imzalamalı?
27.02.2017

Sağlık Bakanlığında görev yapmaktayım benim yıllık iznimi kim imzalamalı? Mevzuata en kolay nasıl ulaşabilirim?

Cevap
Sağlık-Sen     06.03.2017

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

            Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

            Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri yer almaktadır.

            Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak 62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği, 140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ve 154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği yayımlanmıştır.

            Mezkur 103 üncü madde de yıllık izinlerin “amirin uygun bulacağı zamanlarda,” kullanılabileceği hükmü bulunmakta olup, söz konusu amirler hakkında bir sınırlama bulunmamaktadır.

Kurumların teşkilat ve kuruluş ve görevlerini düzenleyen düzenlemelerde ise genellikle memurların atanmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmekte olup, yıllık izin verecek hükümlere ise yer verilmemektedir.

Kurumsal iç düzenlemelerde memurun görev yaptığı yer ve bağlı olduğu amir göz önüne alınarak yıllık izin vermeye yetkili amirler belirlenmektedir. Kurumlar, memur unvanları görev yaptıkları yerlere bağlı olarak yıllık izin veren amirler değişebilmektedir.

Bu çerçevede; yıllık izin memurun bağlı olduğu amir ve kurumsal mevzuata bağlı olarak bakan, müsteşar, genel müdür, daire başkanı, şube müdürü veya şef olabilir.

Sağlık Bakanlığı yıllık izin verecek amirler hakkında Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesinde düzenlemeye yer verilmiş olup izin işlemleri başlıklı 13’üncü maddesinde “(1) Her derece ve unvandaki personelin yıllık izin, ücretli izin, ücretsiz izin, mazeret izni ve yurtdışı izin işlemlerine ilişkin onaylar, ilgili personelin disiplin amiri tarafından imzalanacaktır.”denilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 19.12.2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo