Yıllık izin iş günü olarak verilemez mi?
29.10.2016

Devlet memuru olarak çalışmaktayım. 30 gün yıllık izni var. İşçiler yıllık izinlerini işgünü olarak kullanabiliyorlar bir de yıllık izinlerimizi iş günü olarak kullanamaz mıyız?

Cevap
Sağlık-Sen     09.11.2016

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

            Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

            Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri yer almaktadır.

            Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak 62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği, 140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ve 154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği yayımlanmıştır.

            Bu maddeler uyarınca; yıllık izinler toptan veya kısım kısım (parça parça) kullanılması mümkün bulunmaktadır.

            Devlet memurları hizmet sürelerine bağlı olarak 20 veya 30 gün yıllık izin kullanmaları mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu Kanun ve tebliğlerde yıllık izinleri iş günü olarak kullanılması öngörülmemiştir. İşçilerin kendi mevzuatları gereğince yıllık izinlerin iş gün olarak kullanması esas alınarak da memurların izinlerini iş günü olarak kullanabilmelerinin mümkün olmadığı düşünülmektedir.

Ancak yasal düzenleme ile yıllık izinlerin işgünü olarak kullanılmasının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo