Vardiyalı çalışan süt izni kullanabilir mi?
25.02.2017

Devlet memuruyum. Mesleğimiz icabı vardiyalı çalışmaktayım. Vardiyalı çalışmakta iken süt izni kullanılabilir mi?

Cevap
Sağlık-Sen     27.02.2017

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 101 inci maddesinin 2 inci fıkrasında “Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.” ifadesi yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 104’üncü maddesinin (D) bendinde “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.”ifadesi yer almaktadır.

Söz konusu (D) bendi uyarınca doğum yapan kadın memurun çocuğunu emzirmesi için analık iznin bitim tarihinden itibaren 6’şar aylık iki periyot halinde 3 ve 1,5 saatlik süt izni kullanması öngörülmüştür.

Süt izninin saatlerinin belirlenmesi kadın memura bırakılmıştır.

Doğum izinleri ve mazeret izinlerinde (süt izni)uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca Kamu Personel Genel Tebliği Seri No:6 13/04/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi gazete de yayımlanmış bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;

657 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin son fıkrası uyarınca doğumdan sonra 1 yıl süre ile bayan memura gece vardiyası ve gece nöbeti yazılmamaktadır.

Devlet memurları analık iznini müteakip 6’şar aylık periyotlar halinde süt izni kullanabilmektedirler.

Süt izni kullanma döneminde gündüz nöbet ve vardiyası verilen memurların süt izni kullanmalarının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

 

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo