Uzun süreli yıllık izinler tek seferde alınabilir mi?
08.06.2017

Kamu hastaneleri kurumuna 11 yıldır sağlık memuru olarak çalışmaktayım. 2016 yılında hiç izin kullanmadım. 60 günlük iznim var. Almanya’da bulunan kardeşim var. Yıllık iznimin tamamını alarak yanına gitmek istiyorum. 60 günlük iznimin tamamını almam mümkün mü?

Cevap
Sağlık-Sen     08.06.2017

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükümleri yer almaktadır.

Yıllık izinlerin kullanma usulü ise 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

            Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

            Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." ifadesi ile düzenlenmiştir.

            Yıllık izinlerin toptan veya kısım kısım kullanılması mümkün bulunmaktadır.

            Yıllık izinlerin amirin uygun bulacağı zamanlarda kullanmak mümkündür.

Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yıllık izinler kaç parçada kullanılabilir?

Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak;

 62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği,

140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği,

154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği yayımlanmıştır.

            657 sayılı Devlet memurları Kanunu ve yıllık izinlere ilişkin olarak yayımlanan tebliğlerde en fazla kaç gün izin kullanılabileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu hükümler çerçevesinde; amir uygun bulması halinde birbirini izleyen 2016 ve 2017 yılları izini olan 60 günlük izin kullanılmasına engel bulunmamaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo