Süt izinleri biriktirip kullanılabilir mi?
29.10.2016

İstanbul’da ikamet etmekteyiz. Eşim kamu hastaneleri kurumunda çalışmaktadır. Bir çocuğumuz olduktan sonra analık izni kullandı. Süt iznini kullanacak ancak iş yerine gidip gelmesi burada saatler almaktadır. Süt izinlerini toplayıp gün olarak kullanmak bizim için çok iyi olacak süt izni ancak kullanabileceğiz.

Cevap
Sağlık-Sen     09.11.2016

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 104’üncü maddesinin (D) bendinde “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.”ifadesi yer almaktadır.

Söz konusu (D) bendi uyarınca doğum yapan kadın memurun çocuğunu emzirmesi için analık iznin bitim tarihinden itibaren 6’şar aylık iki periyot halinde 3 ve 1,5 saatlik süt izni kullanması öngörülmüştür.

Süt izninin saatlerinin belirlenmesi kadın memura bırakılmıştır.

Doğum izinleri ve mazeret izinlerinde (süt izni)uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca Kamu Personel Genel Tebliği Seri No:6 13/04/2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi gazete de yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğde süt izninin kullanımı ayrıntılı olarak izah edilmiştir.

 “3) Süt izninin kullanımı

a) Süt izninden sadece kadın memur yararlanır.

b) Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı memur tarafından belirlenir.

c) Memur, süt izninden ve 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrasında yer alan yarım gün izin hakkından aynı anda yararlanamaz.

ç) Süt izninin, memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullanması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu izin birleştirilerek sonraki günlerde kullanılamaz.

d) Süt iznini kullanmakta iken çocuğun ölümü halinde memur bu iznin kalan süresini kullanamaz.”

            Süt izni kanunda belirlenen dönemde çocuğun beslenmesine yönelik bir haktır. Memurun değişik sebepler nedeniyle çalışmadığı ve çocuğunun yanında olduğu döneme ilişkin izinlerin sonradan kullanılmasının mümkün bulunmamaktadır.

            Süt izinleri toplanmak suretiyle beraber kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; memurun trafik veya diğer sebepler nedeniyle süt izinlerini birleştirmek topluca kullanılmasının mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo