Saatlik İzinler Yıllık İzinden Düşülür mü?
27.02.2017

Memur olarak çalışmaktayım. Görev mahallinde kısa süreli ayrılmamız icap edebilmektedir. Şöyle ki mesai saatleri içerisinde noterde veya bankada ve diğer resmi kuruluşlarda imza atmanız ve işlerimizi tamamlamamız için idareden saatlik izin almaktayız bu saatlik izinlerimiz yıllık izinden düşülür mü?

Cevap
Sağlık-Sen     06.03.2017

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."denilmiştir.

Memurların izinleri 657 sayılı Kanun ve Anayasanın 128’inci maddesi hükmü uyarınca diğer kanunlar ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu konu sitemizde daha önce ayrıntılı olarak incelenmiş bulunmaktadır.

Memurlara tanınan izin hakları nelerdir?

Devlet memurlarına saatlik izin verilmesine ilişkin olarak yasal bir düzenlemeye rastlanılmamıştır. Ancak bazı kurumsal ikincil mevzuat düzenlemelerinde saatlik izin verilmesi hususuna yer verilmektedir.

Bu tür ikincil mevzuatların bazılarında memurlara verilen saatlik izinlerin toplamı yıllık izinlerinden 8 saate1 gün hesabı ile düşülmektedir.

Kanunlarımızda saatlik izin müessesesi bulunmamaktadır.

Amirler kanunların kendilerine verdikleri yetkiyi kullanabilirler. Anayasa gereği kimse yasaların kendine vermediği yetkiyi kullanamaz.

Yasal mevzuat ve açıklamalar çerçevesinde; saatlik izinleri, dinlenme hakkının kullanımı için kanunlar ile tanınmış yıllık izin sürelerinden düşülmesin yasal bir dayanağı bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo