Hangi çalışmalar yıllık izinde değerlendirilir?
28.02.2017

Özel sektörde 3 yıl çalışmam var. Bir KİT'de 5 yıl çalıştım. 4 yıldır memur hizmetim bulunmaktadır. 1,5 yıl askerlik hizmetim bulunmaktadır. Hangi hizmetlerim yıllık izinde değerlendirilmektedir? Bu çerçevede 30 gün izin kullanabilir miyim?

Cevap
Sağlık-Sen     06.03.2017

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

            Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

            Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri yer almaktadır.

            Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak;

 62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği,

140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği,

154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Yıllık izin hizmet süresinin değerlendirilmesi hususunda birliğin sağlanması maksadı ile yayımlanan 154 seri no’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde hizmet değiminden "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," belirtilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında hangi statüde olursa olsun(sürekli işçi, geçici işçi, memur, sözleşmeli, geçici personel, özel hizmet sözleşmesi gibi)  bütün hizmet süreler yıllık izinde değerlendirilmektedir.

Ayrıca, kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmetlerde yıllık izinde değerlendirilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Tesis edilen sınıflar” başlıklı değişik 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış ve devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde değerlendirilmelerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş bulunmaktadır.

Hizmet değerlendirme kategorisi

Askerlik süresi yıllık izinde değerlendirilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; yıllık izin süresinin tespitinde memuriyet süresi, askerlik süresi, KİT’te geçen hizmetler ve özel sektörde geçen sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademede değerlendirilen hizmetler değerlendirilmektedir.

Bu itibarla hizmetiniz 10 yılı geçmiş olması sebebiyle 30 gün yıllık izin kullanabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo