Eşinin yanına nakil olamayan aylıksız izin alabilir mi?
03.03.2017

Eşimim görevde yükselme sınavını kazanarak İstanbul’a şube müdürü olarak tayini çıktı. Bende eşimle birlikte İstanbul’a atanmak için kurumuma müracaat ettim fakat İstanbul’da kurumumun teşkilatı olmadığından tayinim yapılamadı. Başka kurumlara da nakil için müracaat ettim fakat bir türlü sonuç alamadım. Eşimin yanına gitmek için aylıksız izin alabilir miyim?

Cevap
Sağlık-Sen     06.03.2017

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."denilmektedir.

657 sayılı Kanunun 108’inci maddesinde “D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.”hükmü yer almaktadır.

Söz konusu fıkra gereğince yurt içine sürekli görevle atanan memurların, memur olan eşlerine görev süresince aylıksız izin verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yurt içine sürekli görevle atanan memurların, memur olan eşlerine görev süresince 657 sayılı Kanunun 108’inci maddesinin (D) bendi uyarınca aylıksız izin verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo