Aylıksız izin yurt dışında geçirilebilir mi?
19.06.2017

Annemin rahatsızlığı sebebiyle 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (A) bendi uyarınca aylıksız izin aldım. Aylıksız iznimi yurt dışında geçirebilir miyim?

Cevap
Sağlık-Sen     19.06.2017

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.", hükmü yer almaktadır.

Devlet memurlarına aylıksız izin verilmesi 657 sayılı Kanunun değişik maddeleri ile diğer bazı kanunlarda aylıksız izin verilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiş olup, bu konu sitemizde yayımlana ayrıntılı yazı ile açıklanmış bulunmaktadır.

Devlet memuruna hangi hallerde aylıksız izin verilmektedir?

            Memurlara tanınmış olan aylıksız izin haklarının neden ve amaçları düzenlemelere bağlı olarak farklılık arz edebilmektedir. Bazılara bir nedene bağlı olarak verilebilmekte, bazıları idarenin takdirine bırakılabilmekte, bazılarında ise idarenin takdiri aranmamaktadır.

657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (A) bendinde “Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.” ve anılan maddenin (F) bendinde “Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.”hükmü bulunmaktadır.

Memurun aldığı izinde iken yurt dışına çıkması hususu her hüküm için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sebebe bağlı olmaksızın alınan aylıksız izinde memur un yurtdışına çıkmasına engel bulunmamaktadır.

Eşi yurtdışına sürekli görevle atanan memura verilen izinde de memurun yurt dışına çıkmasına mani bulunmamaktadır.

Ancak, refakat izni sonunda 18 aya kadar aylıksız izin alan memurun bu iznini yurt dışında geçirmesi izin verilme ve alınma amacına ve mevzuata aykırı olacağı değerlendirilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; anneniz sebebiyle refakat izni sonrası 18 aya kadar aylıksız izin almanız halinde bu izin sırasında yurt dışına çıkmanızın iznin amacına aykırı olacağı değerlendirilmekle birlikte, annenizle birlikte yurtdışına çıkmanızın ise mevzuata aykırı olmayacağı değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo