Aylıksız izin alan memur süre dolmadan dönebilir mi?
02.03.2017

Eşim burslu olarak yurt dışına gönderilmesi nedeniyle 2 yıl için aylıksız izin aldım. Ancak ülkemizde gelişen olaylar ve bazı kişisel sebepler nedeniyle iznimi yarıda kesip dönmem mümkün mü? Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap
Sağlık-Sen     06.03.2017

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."denilmektedir.

657 sayılı DMK farklı farklı aylıksız izin düzenlenmiştir.  Bu izinlerin bazılarında idarenin takdiri bulunanlar olduğu gibi idarenin takdir yetkisi bulunmayan yalnız memurun talebine bağlı olan aylıksız izinler bulunmaktadır.

Aylıksız izinler

Doğuma bağlı aylıksız izinler

Yurt dışı çalışma izin

Yurtdışı eğitim izin

Beş hizmet yılını doldurana verilen izin

Yurt dışına sürekli veya geçici görevle atanlara verilen aylıksız izinler

Askerlik izni

Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin eşlerine verilen aylıksız izin

Ayrıca bazı kanunlarda devlet memurlarına aylıksız izin verilmesine ilişkin olarak özel düzenlemelerde yer almaktadır. Örneğin:

3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun,

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,

6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunun,

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

Aylıksız izinler temel olarak memur talebi üzerine verilmektedir.

657 sayılı Kanunun 108’inci maddesinde “D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.”hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, aylıksız izin aldıktan sonra memurun iznin kullanma iradesi müracaatı üzerine sakatlanması halinde idarenin izin onayını iptal etmek suretiyle memuru göreve başlatması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yurtdışına gönderilen memurun, memur olan eşine verilen 2 yıllık izin kişinin talebi üzerine süre tamamlanmadan izin iptal edilerek göreve dönmesi mümkün bulunmaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo