Askerden erken terhis olan memur ne zaman göreve başlatılır?
02.03.2017

Memur olarak çalışmakta iken askere gittim hiç izin kullanmadığım için 1 ay erken askerliğim bitti. Kuruma müracaat ettim hemen memuriyete dönebilir miyim? İdarenin beni hemen göreve başlatması gerekmez mi?

Cevap
Sağlık-Sen     06.03.2017

     Devlet Memurları Kanunun muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi düzenleyen 83’üncü maddesinde    “Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.

            Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.”hükmü bulunmakta ve 108 inci maddesinde de “F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.”hükmü yer almaktadır.

Memurların askerlik dönüşü görev başlatılmaları mezkur 83’üncü madde uyarınca;

- terhis tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat (başvuru yapmaları)etmeleri,

-idareye de başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başlatma zorunluluğu getirmiştir.

Memur söz konusu 30 gün içerisinde müracaat etmemsi halinde ancak genel hükümler çerçevesinde istifa sonrası dönüş hükümleri çerçevesinde dönüşleri mümkün bulunmaktadır.

İzin kullanmayan askerlere Terhis öncesi izin belgesi düzenlenmekte ve izin sonrası terhis belgesi verildiği görülmektedir.

Yukarı yer verilen açıklamalar çerçevesinde; muvazzaf askerlik hizmetini tamamlayan memur terhis tarihi itibariyle 30 gün içerisinde müracaat etmesi ve 30 gün içerisinde idarece başlatılması gerekmektedir.

İzin kullanmaması sebebiyle izin sonu itibariyle terhis edilen memur terhis tarihinden itibaren görev başlatılabilir.

Askerlik sonu izin süresinin içerisinde memuriyete başlatılmaları mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir. Kanun koyucu terhis tarihinden sonra başlatmayı öngörmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo