4/B Sözleşmeli Personele nöbet ücreti verilir mi?
07.01.2017

Üniversite Hastanesinde 4/B li çalışan HEMŞİRE ye nöbet ücreti ödenir mi?

Cevap
Sağlık-Sen     09.01.2017

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Madde 33 göre:
"Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı
merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet
karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle
karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge
rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir"

Buna göre Sözleşmeli personellere nöbet ücreti ödenir.

Ayrıca Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik'de Sağlık tesislerinde ek ödeme hesaplama usul ve esasları isimli 5. Maddesi 1. Fıkra (i) bendine göre: 
"Bu Yönetmelik kapsamındaki personele yapılacak ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez."

10 Ocak 2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı'na göre;
"4/B sözleşmeli personel maaşı dışında, aynı birimde aynı unvanlı çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali kadrolu personel esas alınarak, görev yaptığı birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuat dahilinde nöbet ücreti ödenir ve ek ödeme yapılır"

İlgili mevzuata göre 4/B sözleşmeli personellere nöbet ücreti ödenir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo